امروز ارشاد سینما رفتن رو رایگان کرده .؟؟کاش فیلم فردین باشه رو اکران

   پنجشنبه 10 بهمن »  سینما سلام » نام گرفته است و سینماهای سراسر کشور رایگان میزبان مردم خواهد بود! فرهنگ و ارشاد اسلامی  روز دهم بهمن را روز آشتی […]

خواندن مطلب →

دیپلومات های دلال، بازوی پنهان سیاست خارجی بریتانیا

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه با توجه به دگرگونی هایی که در همه زمینه ها، در جهان امروز پیش آمده است، دولت بریتانیا دیگر نمی تواند با بهره گیری از […]

خواندن مطلب →