بهداشت و سلامت – شریان های کرونری

شریان های کرونری شریانهای کر ونری از آئورت بیرون می‌آیند. آئورت ، شریان یا سرخرگ اصلی بدن می‌باشد که از بطن چپ ،خون را خارج می‌سازند. شریانهای کرونری از ابتدای آئورت […]

خواندن مطلب →