مورسی در مرحله سوم دادگاه به جرم فرمان کشتار زندانیان محاکمه می شود

دادستان های مصری می گویند محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام سازماندهی حمله به زندان و همچنین کشتن ماموران پلیس طی قیام های مردمی سه سال پیش، […]

خواندن مطلب →