خشم مقامات فرانسوی از شورای ملی ایران در فرانسه

 منبع : فرهنگ ایران  در چند روز گذشته شماری از فعالین سیاسی ایرانی مقیم فرانسه،  با چند تن از مسئولین امنیتی فرانسه در پاریس دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات ها […]

خواندن مطلب →