من با خدا رقصیدم – سیاوش اوستا – قسمت دوم

میترا پایه گذار شهریگری (تمدن) ارامنه از نژادهترین تیره های آسیایی، ایرانی هستند!   در هفته پیشتر تا بدینجا رسیدیم که  فردوسی  در وصف پیوند و پیدایش هستی با نور و […]

خواندن مطلب →