کنسرت رایگان شهرام شب پره و سپیده ششم دسامبر در آنکار برای پناهجویان

جوانان امروز :  شهرام شب پره و سپیده در شبی بیاد ماندنی در آنکارا برای پناهندگان ایرانی برنامه رایگان اجرا کردند . جمعه ششم دسامبر مصادف با پانزدهم آذرماه شهرام […]

خواندن مطلب →