شیمون پرز، و سران عرب، در یک کنفرانس سرّی

فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی- فرانسه روزنامه اسراییلی، یدیعوت احرونوت، درشماره دوشنبه دوم دسامبر 2013، نوشت؛ در یک  کنفرانس سرّی، رئیس جمهور اسراییل، برای سران بیست و نه،  کشور اسلامی و عرب در […]

خواندن مطلب →