شهناز تهرانی و خاطراتش ، از دیروز تا امروز فقط در » جوانان امروز»

گفته های سردبیر : در ابتدا باید بگویم وقتی خاطرات یک هنرمند را ورق می زنیم در حقیقت گوشه کناری از خاطرات دیگر هنرمندان هم بخشی ناگسستنی از این خاطرات […]

خواندن مطلب →