سید کریم ، کمدین معروف ایران دچار عارضه قلبی شد

در  نهایت ناباوری مطلع شدیم که هنرمند معروف : سید کریم، به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و فردا مورد عمل جراحی قلب قرار خواهد گرفت. گرچه ایشان […]

خواندن مطلب →