شهناز تهرانی و اولین دیدارش با » امیر عباس هویدا » و گفتگوی خودمانی بین شهناز تهرانی و هویدا

  در یک ضیافتی که به مناسبت افتتاحیه یک مرکز خرید مخصوص کارکنان تلویزیون و رادیو بر پا بود ، اکثر هنرمندان حضور داشتند و آقای امیر عباس هویدا نخست […]

خواندن مطلب →