رهبر جمهوری اسلامی » ازدولت آمریکا به عنوان دولتی «غيرقابل اعتماد، خودبرتربين و عهدشكن یاد کرد

سخنرانی علی خامنه‌ای در مراسم اهدای سردوشی به افسران در روز شنبه سیزدهم مهرماه  علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید که از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر […]

خواندن مطلب →