سيمين بهبهانی در بخش سی‌سی‌يو بستری شد

به گفته علی بهبهانی پسر خانم سیمین بهبهانی ، صبح يکشنبه (۱۰ شهريور) که از بوداپست برگشتيم، حال خانم بهبهانی بحرانی شد و ايشان را به بيمارستان رسانديم. فشردگی برنامه‌های […]

خواندن مطلب →