دلیل قهر کی‌روش چیست؟

عدم حمایت از تیم‌ملی یا دریافت نکردن‌حقوق درهیاهوی داربی بی‌مزه پرسپولیس و استقلال، یکی از روزنامه‌های ورزشی ایران که رابطه بسیار نزدیکی با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم‌ملی دارد، نوشته بود کی‌روش قهر […]

خواندن مطلب →