دیدار دو ابر مرد سینمای ایران » ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی»

دیدار دو ابر مرد سینمای ایران لحظه هائی که فرمان به دیدارقیصر رفت، چون  که قیصر را راهی به خانه پدری نیست ، گرچه در قلب میلیونها ایرانی بهروز وثوقی […]

خواندن مطلب →