ابوعلی سینا – مهندس پرویز نظامی، استاد سابق دانشگاه ملی ایران

  ابوعلی سینا  نوشته پروفسور پرویز نظامی –  قسمت دوم ویلیام هاروی دانشمند برجسته قرن هفدهم میلادی و کاشف سیستم گردش خون می گوید: اگر می خواهید به سرچشمه های […]

خواندن مطلب →