کشتارمخفیانه گربه ها و سگ ها در ایران برای مصارف شرکت های تولید همبرگر و سوسیس و کالپاس و…

بزودی یک فاجعه انسانی در ایران بعلت خوردن گوشت گربه و سگ گزارشی از افراد سودجو که از اطمینان مردم سوء استفاده کرده و در سایه نبود کنترل صحیح بهداشت […]

خواندن مطلب →