اعتراض همه جانبه برای پیشنهاد انتخاب مصطفی پورمحمدی به مقام وزارت دادگستری

گزارشی مفصل از چگونگی دلایل اعتراض همه جانبه برای پیشنهاد انتخاب مصطفی پورمحمدی به مقام وزارت دادگستری به نقل ازبخش خبری  صدای امریکا سازمان دیده بان حقوق بشر امروز پنجشنبه […]

خواندن مطلب →