مصاحبه اختصاصی جوانان امروز با مهرو نیما خواننده ، ترانه سرا ، مجری

 چرا برنامه » بانوی شرقی» از کانالITN بدون مقدمه قطع شد؟ تهیه و تنظیم: خ- نورشید چندی پیش نامه های متعددی به آدرس ایمیل مجله رسید که از ما سراغ […]

خواندن مطلب →