مصاحبه اختصاصی جوانان امروز با ایرج امامی

مصاحبه اختصاصی خاطره نورشید با ایرج امامی  ایرج امامی با سال ها سابقه بازی تئاتر در ایران و به پایان رساندن تحصیلاتش در این رشته در دانشگاه ادینبورو انگلستان، با […]

خواندن مطلب →