مراسم تیرگان در ایران باستان

  تیر ماه و جشن  باستانی تیرگان  جشن‌های ایران در دوران ایران باستان اشاره دارد. جشن‌های بزرگ ایرانیان باستان عبارت بودند از:  نوروز، مهرگان، جشن‌های آتش، گاهنبارها و جشن فروردگان […]

خواندن مطلب →