سیروس الوند: سينماگران در انتخاب مديريت سينما نقش داشته باشند

ارسال از :  علی رجبی سیروس الوند: سینما گران در انتخاب مدیریتسینما نقش داشته باشندَ با روی کار آمدن دولت جدید با ریاست جمهوری حسن روحانی اغلب هنرمندان در جهت […]

خواندن مطلب →