اهداء نشان تقدیر به عنوان بهتربن هنرمند به «داریوش ارجمند «و «اکبر عبدی «

گزارش ارسالی از : علی رجبی    اهداء نشان تقدیر به عنوان بهتربن هنرمند به «داریوش ارجمند «و «اکبر عبدی «  داریوش ارجمند  و اکبر عبدی دوهنرمند قدیمی عرصه سینما […]

Read Article →