مرزهای ايران در روزهای انتخابات بسته خواهد شد.

   علی عبداللهی معاون امنيتی و انتظامی در وزارت کشور جمهوری اسلامی: اگر لازم شد، برخی مرزهای ايران در روزهای انتخابات بسته خواهد شد.     معاون امنيتی و انتظامی […]

خواندن مطلب →

فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است

 فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است    مقامات فرانسه اعلام کرده اند که در حال آزمایش بر روی نمونه هایی هستند که خبرنگاران روزنامه «لوموند» […]

خواندن مطلب →