فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است

 فرانسه مشغول بررسی احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است    مقامات فرانسه اعلام کرده اند که در حال آزمایش بر روی نمونه هایی هستند که خبرنگاران روزنامه «لوموند» […]

خواندن مطلب →